location: Current position: Home >> Scientific Research >> Paper Publications

Angiogenic Factor AGGF1 Promotes Therapeutic Angiogenesis in a Mouse Limb Ischemia Model

Hits:

Journal:PLoS ONE, 2012, 7(10):e46998. (2019 Impact Factor 2.776)

All the Authors:Yihong Yao,Yufeng Yao,Shizhi Liu,Yuan Huang,Shan Lu,Ying Bai,Bisheng Zhou,Yan Xu,Lei Li,Nan Wang,Li Wang,Jie Zhang,Xiang Cheng,Gangjian Qin,Wei Ma,Chengqi Xu

First Author:Qiulun Lu

Indexed by:Journal paper

Correspondence Author:Xin Tu*,Qing Wang*

Translation or Not:no

Pre One:明道优术:史学家傅斯年的档案思想研究

Next One:“一个人与一个学科”——甘乃光档案思想述评