Research Projects

基层政权建设综合评估研究

Release time::2020-08-07|Hits:

Affiliation of Participant(s):政治学与公共管理学院

Leading Scientist:zhaoshukai

Type of Project:应用研究

Nature of Project:横向

Project Participants:Zhanjun Xing,konglingdong,fanglei,wangjianmin,chuchengya,liulin,LI Zhen,liguang

Project Number:A95A41E9397A3D65E053BE07C2CA56FF

Date of Project Approval:2020-06-09

Scheduled completion time:2021-06-30

Date of Project Completion:2021-06-30

Date of Project Initiation:2020-06-09