Paper Publications
Tianshu Chen, Likun Xue*, Penggang Zheng, Yingnan Zhang, Yuhong Liu, Jingjing Sun, Guangxuan Han, Hongyong Li, Xin Zhang, Yunfeng Li, Hong Li, Can Dong, Fei Xu, Qingzhu Zhang, and WenxingWang. Volatile organic compounds and ozone air pollution in an oil production region in northern China,Atmospheric Chemistry and Physics,20, 7069–7086
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447