Paper Publications
Penggang Zheng, Tianshu Chen, Can Dong*, Yuhong Liu, Hongyong Li, Guangxuan Han, Jingjing Sun, Lin Wu, Xiaomei Gao, Xinfeng Wang, Yanbin Qi, Qingzhu Zhang, Wenxing Wang,Likun Xue*. Characteristics and sources of halogenated hydrocarbons in the Yellow River Delta region, northern China,Atmospheric Research, 225:70-80
  • Translation or Not:
    no
Attachments:
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447