Paper Publications
Zhang Xin, Li Hong*, Wang Xuezhong, Zhang Yujie, Bi Fang, Wu Zhenhai, Liu Yuhong, Zhang Hao, Gao Rui, Xue Likun, Zhang Qingzhu, Chen Yizhen, Chai Fahe, Wang Wenxing. Heavy ozone pollution episodes in urban Beijing during the early summertime from 2014 to 2017: Implications for control strategy. ENVIRONMENTAL POLLUTION.285: 117162.
  • Translation or Not:
    no
Copyright All Rights Reserved Shandong University Address: No. 27 Shanda South Road, Jinan City, Shandong Province, China: 250100
Information desk: (86) - 0531-88395114
On Duty Telephone: (86) - 0531-88364731 Construction and Maintenance: Information Work Office of Shandong University
Technical support QQ group: 820336447